Baw,
  
Ucz się
         
i  Rośnij
                 
z Nami
Nauczyciel wychowania przedszkolnego dla dziecka jest ogromnym autorytetem, który ono chce naśladować. Dzieje się to poprzez dziecięce naśladownictwo.Obserwacja dorosłych pozwala dziecku na uczenie się "stopniowo ról zawiązanych z płcią, miejscem w rodzinie, życiem społecznym. Im bardziej wzorce te są stabilne, spójne, funkcjonujące w atmosferze spokoju, akceptacji, tym głębsze będą efekty modelowania przez tez wzorce". Już wtedy warto zastanawiać się nad tym, co przekazuje wychowawca swojemu wychowankowi. Jako wychowawca tworzy atmosferę wychowawczą, stwarza klimat rozwoju dla dzieci. Jego postawa ma w dużej mierze decydujący wpływ na postawę dziecka, jego otwartość na otaczający świat. To on jest tym, który stwarza dziecku warunki do bycia, tworzenia, wyrażania siebie. Tylko twórczy nauczyciel wyzwoli twórczość u dziecka. Zapewnienie wychowankowi bezpieczeństwa zaowocuje zaufaniem. W tej pracy dokonuje się nieustanna wymiana darów pomiędzy dzieckiem a wychowawcą.
Dzisiaj rodzice zgłaszający dziecko do przedszkola pytają o to, kim są wychowawcy, którym powierzą swoje dziecko? Czy mogą im ufać? Jak to jest dać dziecko pod opiekę sióstr zakonnych?
Te i inne pytania stawiają nam i tym samym skłaniają nas do refleksji nad powołaniem pedagogicznym, którym obdarzył nas BÓG. Wyzwania związane ze współczesnymi uwarunkowaniami wpływają i warunkują cel i motywację misji nauczyciela, określając kształt jego pracy. Personel przedszkola w większej części składa się z osób świeckich, które utożsamiają się z chrześcijańskim charakterem placówki.


Osoby pracujące w naszym przedszkolu mają świadomość uczestniczenia w misji ewangelizacyjnej Kościoła. Tworzenie pracy przedszkola opieramy na tych zasadach, dbając, by we wszystkim była harmonia. Ta wspólna praca i współpraca z rodzicami, wychowankami i między nami opiera się na uważnym słuchaniu drugiego człowieka, na rozumieniu przesłania, z którym do nas przychodzi.
Zobacz zgromadzeniową stronę Sióstr Zmartwychwstanek!
 
 
Procedury postepowania w sytuacjach kryzysowych