Zamówienie publiczne na zadanie pn.:

Rozbudowa obiektu Przedszkola Niepublicznego
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
im. Dzieciątka Jezus w Grudziądzu
o przestrzeń przeznaczoną na opiekę nad dziećmi do lat 3


Ogłoszenie o zamówieniu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/32764

data publikacji: 19.06.2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - pobierz

- dokumentacja techniczna:
   - architektura - pobierz
   - branża elektryczna - pobierz
   - branża sanitarna - pobierz
   - konstrukcja - pobierz
   - opinia_geotechniczna - pobierz
- załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych - pobierz
- załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków - pobierz
- załacznik 4 - formularz ofertowy - pobierz
- załacznik 5 - wykaz robót - pobierz
- załącznik 6 - wzór umowy o roboty budowlane - pobierz
- załącznik 7 - oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu potencjałem zawodowym - pobierz
- stolarka okienna - zgoda - pobierz

Modyfikacja SIWZ - pobierz   (data: 24.06.2020)


Odpowiedzi na pytania - pobierz   (data: 02.07.2020)

RZUT PARTERU SW-01 - wewnętrzna kanalizacja sanitarna i technologiczna - pobierz
RZUT PARTERU SW-03 - wewnętrzna instalacja c.o. - pobierz
SW-06 - Rozwinięcie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej - pobierz
SW-07 - Rozwinięcie wewnętrznej kanalizacji deszczowej - pobierz
SW-08 - Schemat technologiczny pompy ciepła - pobierz
SZ-03 - Schemat typowej studzienki kanalizacyjnej - pobierz
PZT 02-07-2020 - Mapa do celów projektowych - pobierz
Rzut przyziemia 02-07-2020 - pobierz
Z-19 Zbrojenie - podciąg 1.8 - pobierz
Zestawienie stolarki zewnętrznej - pobierz

Protokół z sesji otwarcia ofert - pobierz   (data: 08.07.2020)- - - Przetarg unieważniony - - -

Ogłoszenie o zamówieniu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31700

data publikacji: 01.06.2020

Modyfikacja zapytania z 4 czerwca 2020 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - pobierz

- dokumentacja techniczna:
   - opis techniczny - pobierz (dodano dnia: 2020.06.04)
   - instalacja elektryczna - pobierz
   - instalacja sanitarna - pobierz
   - rysunki techniczne - pobierz (data modyfikacji: 2020.06.04)
- załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych - pobierz
- załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków - pobierz
- załacznik 4 - formularz ofertowy - pobierz
- załacznik 5 - wykaz robót - pobierz
- załącznik 6 - wzór umowy o roboty budowlane - pobierz
- załącznik 7 - oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu potencjałem zawodowym - pobierz
- stolarka okienna - zgoda - pobierz

Unieważnienie przetargu

  pobierz       (dodano dnia: 2020.06.18)powrót do strony głównej

Kontakt

dyrektor Przedszkola - Marzena Górlik

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. „Dzieciątka Jezus”
ul. Chełmińska 77 86-300 Grudziądz
tel: (+48 56) 465 82 25
mail: przedszkolegrudz@wp.pl