Zamówienie publiczne na zadanie pn.:

Rozbudowa obiektu Przedszkola Niepublicznego
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
im. Dzieciątka Jezus w Grudziądzu
o przestrzeń przeznaczoną na opiekę nad dziećmi do lat 3 – III postępowanie


data publikacji: 12.04.2021

--- PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY ---

  czytaj  ...
Składanie ofert odbyło się  do godz. 10:00  12.04.2021  tak jak podano w ogłoszeniu i w SIWZ

Dnia 31.03.2021 udzielono odpowiedzi na pytanie wykonawcy ... czytaj ...

data publikacji: 26.03.2021

Ogłoszenie numer: 2021-2345-40085   Id:40085 - pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - pobierz

- załącznik 1 - dokumentacja techniczna:
   - mapa do celów projektowych - pobierz

   - projekt zamienny - pobierz
   - mapa do projektu zamiennego -pobierz

   - fundamenty - pobierz
   - rzut przyziemia - pobierz
   - rzut konstrukcji stropodachu - pobierz
   - rzut dachu - pobierz
   - elewacje '1' - pobierz
   - elewacje '2' - pobierz
   - przekrój A-A - pobierz
   - detal '1' - pobierz
   - detal '2' - pobierz
   - opis p.pożarowy 15-07-2019 - pobierz
   - opis techniczny właściwy - pobierz
   - podciąg p1.8 - pobierz
   - pozycja 1.1a - pobierz
   - pozycja 1.1b - pobierz
   - pozycja 1.2 - pobierz
   - pozycja 1.3 - pobierz
   - pozycja 1.4 - pobierz
   - pozycja 1.5 - pobierz
   - pozycja 1.6 - pobierz
   - pozycja 1.7 - pobierz
   - pozycja 1.8a, 1.12 - pobierz
   - pozycja 1.8b - pobierz
   - pozycja 1.8c - pobierz
   - pozycja 1.9 - pobierz
   - pozycja 1.10 - pobierz
   - pozycja 1.11 - pobierz
   - trzpień Tż1, FŻ - pobierz
   - widoki - pobierz
   - zestawienie stolarki 02-07-2020 - pobierz
- załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych - pobierz
- załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków - pobierz
- załącznik 4 - formularz ofertowy - pobierz
- załącznik 5 - wykaz robót - pobierz
- załącznik 6 - wzór umowy o roboty budowlane - pobierz
- załącznik 7 - oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu potencjałem zawodowym - pobierz

Przedmiar:
- budowlanka - pobierz
- elektryka - pobierz
- fotowoltaika - pobierz
- sanitarka - pobierz

Instrukcja oferenta w BK2021 pobierzZamawiający załącza dokumenty, o które wnioskował Wykonawca. (*)
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia się termin składania i otwarcia ofert.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do  8 marca 2021 r. do godz. 16.00.
Termin otwarcia ofert  8 marca 2021 r. godz. 16.15.

data publikacji: 17.02.2021

Ogłoszenie numer: 2020-2345-13397   Id:13397 - pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - pobierz

- załącznik 1 - dokumentacja techniczna:
   - mapa do celów projektowych - pobierz
   - fundamenty - pobierz
   - rzut przyziemia - pobierz
   - rzut konstrukcji stropodachu - pobierz
   - rzut dachu - pobierz
   - elewacje '1' - pobierz
   - elewacje '2' - pobierz
   - przekrój A-A - pobierz
   - detal '1' - pobierz
   - detal '2' - pobierz
   - opis p.pożarowy 15-07-2019 - pobierz
   - opis techniczny właściwy - pobierz
   - podciąg p1.8 - pobierz
   - pozycja 1.1a - pobierz
   - pozycja 1.1b - pobierz
   - pozycja 1.2 - pobierz
   - pozycja 1.3 - pobierz
   - pozycja 1.4 - pobierz
   - pozycja 1.5 - pobierz
   - pozycja 1.6 - pobierz
   - pozycja 1.7 - pobierz
   - pozycja 1.8a, 1.12 - pobierz
   - pozycja 1.8b - pobierz
   - pozycja 1.8c - pobierz
   - pozycja 1.9 - pobierz
   - pozycja 1.10 - pobierz
   - pozycja 1.11 - pobierz
   - trzpień Tż1, FŻ - pobierz
   - widoki - pobierz
   - zestawienie stolarki 02-07-2020 - pobierz
- załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych - pobierz
- załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków - pobierz
- załącznik 4 - formularz ofertowy - pobierz
- załącznik 5 - wykaz robót - pobierz
- załącznik 6 - wzór umowy o roboty budowlane - pobierz
- załącznik 7 - oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu potencjałem zawodowym - pobierz

Przedmiar:
- budowlanka - pobierz
- elektryka - pobierz
- fotowoltaika - pobierz
- sanitarka - pobierz

Instrukcja oferenta w BK2021 pobierz
- - - Przetarg unieważniony - - -

Ogłoszenie o zamówieniu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/32764

data publikacji: 19.06.2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - pobierz

- dokumentacja techniczna:
   - architektura - pobierz
   - branża elektryczna - pobierz
   - branża sanitarna - pobierz
   - konstrukcja - pobierz
   - opinia_geotechniczna - pobierz
- załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych - pobierz
- załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków - pobierz
- załacznik 4 - formularz ofertowy - pobierz
- załacznik 5 - wykaz robót - pobierz
- załącznik 6 - wzór umowy o roboty budowlane - pobierz
- załącznik 7 - oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu potencjałem zawodowym - pobierz
- stolarka okienna - zgoda - pobierz

Modyfikacja SIWZ - pobierz   (data: 24.06.2020)


Odpowiedzi na pytania - pobierz   (data: 02.07.2020)

RZUT PARTERU SW-01 - wewnętrzna kanalizacja sanitarna i technologiczna - pobierz
RZUT PARTERU SW-03 - wewnętrzna instalacja c.o. - pobierz
SW-06 - Rozwinięcie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej - pobierz
SW-07 - Rozwinięcie wewnętrznej kanalizacji deszczowej - pobierz
SW-08 - Schemat technologiczny pompy ciepła - pobierz
SZ-03 - Schemat typowej studzienki kanalizacyjnej - pobierz
PZT 02-07-2020 - Mapa do celów projektowych - pobierz
Rzut przyziemia 02-07-2020 - pobierz
Z-19 Zbrojenie - podciąg 1.8 - pobierz
Zestawienie stolarki zewnętrznej - pobierz

Protokół z sesji otwarcia ofert - pobierz   (data: 08.07.2020)

Unieważnienie przetargu

  pobierz       (dodano dnia: 2020.09.04)
- - - Przetarg unieważniony - - -

Ogłoszenie o zamówieniu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31700

data publikacji: 01.06.2020

Modyfikacja zapytania z 4 czerwca 2020 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - pobierz

- dokumentacja techniczna:
   - opis techniczny - pobierz (dodano dnia: 2020.06.04)
   - instalacja elektryczna - pobierz
   - instalacja sanitarna - pobierz
   - rysunki techniczne - pobierz (data modyfikacji: 2020.06.04)
- załącznik 2 - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych - pobierz
- załącznik 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków - pobierz
- załacznik 4 - formularz ofertowy - pobierz
- załacznik 5 - wykaz robót - pobierz
- załącznik 6 - wzór umowy o roboty budowlane - pobierz
- załącznik 7 - oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu potencjałem zawodowym - pobierz
- stolarka okienna - zgoda - pobierz

Unieważnienie przetargu

  pobierz       (dodano dnia: 2020.06.18)powrót do strony głównej

Kontakt

dyrektor Przedszkola - Marzena Górlik

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. „Dzieciątka Jezus”
ul. Chełmińska 77 86-300 Grudziądz
tel: (+48 56) 465 82 25
mail: przedszkolegrudz@wp.pl